KÄNDA ANFASIER

MEDMEDBORGARE:

Johan Hallberg-LützJohan Hallberg-Lütz

Johan är VVS-montör från Falkenberg, en lättsam femtiotalist med en positiv syn på livet. Han gillar att resa till varma platser och att snickra i garaget.

 

 

Margreth Hallberg-LützMargreth Hallberg-Lütz

Margreth är gift med Johan. Hon är tidningsreporter med intresse för heminredning och innovativ matlagning.

 

 

LEDNINGEN:

Härskarinnan

Härskarinnan sägs vara den som har skapat Anfasia. Genom att tillbe henne bekänner anfasierna till den rätta tron på ständig förbättring.

 

 

 

Översten

När folket i Anfasia ska få sitt lystmäte i form av underhållning, tidsfördriv och förströelse är det Översten som rycker in. Hon ser till att inget oförutsett inträffar.

 

 

Sköterskan

Sköterskan står för trygghet och värme. Hon leder med fast hand alla medmedborgare i de gemensamma ritualerna och återställer ordningen där så behövs med rutiner och sedelärande exempel.

 

 

Receptionisten

För att ingen obehörig ska ta sig in i Anfasia och för att en enhetlig struktur ska råda finns Receptionisten på plats. Det är till honom du vänder dig med alla frågor om uppförande och etikett.

 

 

Vägvisaren

Vägvisaren möter dig i Utomvärlden och för dig till Anfasias portar då dessa öppnas. Han assisterar också sköterskan och hjälper dig att hitta din plats i landet samtidigt som han gärna småpratar lite.

 

 

UNDERHUGGARE:

Maestro

Maestro upprätthåller det anfasiska maskineriet. Tillsammans med Sixten och Fridolf arbetar han för att hålla i liv i landet.

 

 

 

Sixten

Sixten assisterar Maestro med att att få hjulen att snurra i Anfasia.

 

 

 

Fridolf

Fridolf är ytterligare en assistent till Maestro i arbetet med det aldrig tystnande Anfasia.

 

 

 Birgitte

Birgitte sköter allt det praktiska på golvet i Anfasia.

 

 

 

Harriett

Harriett är Anfasias egen vaktmästare och lyder direkt under såväl Sköterskan som Maestro.