Förbered ditt besök

Du är en del av upplevelsen

När du kommer till Anfasia är du inte publik eller åskådare, utan besökare. Det innebär att du tar del av dramat från en plats mitt i skeendet och att du tilltalas som medborgare.

Det finns inget krav på att du ska ”spela en roll” – det är frivilligt hur expressiv du vill vara – men vi ber dig att inte bryta spelet i övrigt genom att till exempel föra privata samtal utanför karaktär och dylikt. Alla som kommer till föreställningen lämnar sina privata jag för en stund och erhåller anfasiska namn och så kallade A-nummer för identifikation.

Poängen är att presentera en relationell form av musikdramatik, där just ditt individuella perspektiv och dina handlingar bidrar till inlevelse, konsekvenser och grund för reflektion.

Klädsel

För att på bästa sätt utgöra en del av upplevelsen kan du klä dig i anfasisk stil, det vill säga med inspiration från femtio-, sextio- och sjuttiotalen i valfri mix. Om du inte vill delta i scenkostym, rekommenderar vi neutral klädsel. För att uppnå högre inlevelse rekommenderar vi att du inte bär vad du skulle ha klätt dig i som privatperson. Att bete dig som din karaktärs är en del av upplevelsen.

FRASER OCH MANTRAN

Samtliga medborgare i Anfasia uppmuntras att skandera de anfasiska fraser och mantran som är kutym att yttra i landet.

”Det finns alltid något bättre, alltid något större, alltid något vackrare att bli.”

”Locus laudandus, populus sanus.”

ALLMÄN INFORMATION

1. Vem är du?

Du är en anfasier (vänligen se beskrivning under fråga 2).

2. Vad är en anfasier?

En anfasier är en medborgare i nationen Anfasia (vänligen se beskrivning under fråga 3). Varje anfasier förkroppsligar ett förvrängt minne av någon person som Johan Hallberg-Lütz har stött på.

3. Vad är Anfasia?

Nationen och tillståndet Anfasia är en trygg och ordningssam tillflyktsort för den (i detta fall Johan Hallberg-Lütz) som inte står ut med ­Utomvärldens smärta och kaos.

4. Hur är Anfasia?

Anfasia är igenkänningsbart och enhetligt. Anfasia samlar alla användbara minnen under devisen ”det var bättre förr” och sopar smutsen under mattan för den som behöver det.

5. Vad förväntar sig Anfasia av sina medborgare (anfasierna)?

Anfasia kräver respektfullhet, artighet, samstämmighet, patriotism, lydnad, beundran och värme.

6. Varför befinner du dig i Anfasia?

Som anfasier är du på plats för att stötta Johan Hallberg-Lütz på bästa sätt. Som den person vars minne representeras av ditt anfasiska jag är du samtidigt tillstädes för att hjälpa ­Johan efter eget skön.­

7. Hur hamnade du i Anfasia?

Du såg ljuset och tecknet som kallade dig, och du gick mot ingången.

8. Vad händer i Anfasia?

I Anfasia går nytta och nöje hand i hand. Spektakel av olika slag utlovas varje gång nationen slår upp sina portar för medborgarna (anfasierna) så att Utomvärlden kan förträngas, glömmas och därmed ignoreras.

9. Vem är Johan Hallberg-Lütz?

Johan Hallberg-Lütz är VVS-montör, bosatt i Falkenberg.

10. Varför befinner sig Johan Hallberg-Lütz i Anfasia?

Johan Hallberg-Lütz befinner sig i Anfasia (se fråga 3) eftersom han är i stort behov av trygghet och ordning efter någon form av trauma.

11. Vad har hänt Johan Hallberg-Lütz?

Vad som har hänt Johan är det ingen som vet, inte ens Johan själv.

12. Hur kommer man ut ur Anfasia?

Det är Anfasia som avgör när man släpps ut ur landet. Som rättrogen anfasier förväntas du åstunda att vara kvar i Anfasia för alltid. Den som talar eller agerar mot Anfasia öppnar dock gliporna mot Utomvärldens obarmhärtiga och störande ljus. Om fasaden rämnar, så att säga, upphör Anfasia för denna gång. Det är upp till dig att avgöra vad Johan behöver.